Wat we doen

De Talentboerderij biedt plek aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op welk vlak dan ook (zelfgekozen of niet) een plek buitenshuis waar ze gewaardeerd worden en aan hun eigen talent of ontwikkeling kunnen werken. Maximaal 15 mensen per dagdeel op het erf, van 1 tot 8 dagdelen per week. Mensen komen vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang, Wet Langdurige Zorg, Participatieweg, of particulier.

Daarnaast ontvangen we mensen die het Pieterpad lopen voor een overnachting of mensen die op vakantie zijn.

Je bent welkom voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, activering, participatie, integratie, praktijkstage en recreatie.

Door mensen kennis te laten maken met elkaar en met alle mogelijkheden op ons erf en daar omheen, kansen te bieden en succeservaringen op te laten doen, stimuleren we hen om hun talenten te ontdekken, grenzen te verkennen en doelen te stellen. Ja zelfs een beetje te dromen en vooruit te denken.

Hoe we het graag zien

Verbinden

Wij geloven dat als je je verbindt, dat je dan pas ergens voor kan gaan. Als je je thuis voelt, kan je groeien. Als je geïsoleerd leeft, ontdek je weinig nieuws. Op de Talentboerderij maak je afspraken, leg je contacten en kan je oefenen. Zo zijn we samen een leefomgeving met verschillende mensen met verschillende ideeën. Daar leer je van, over jezelf maar ook over de ander. Je kan het klein houden, maar ook gebruik maken van ons netwerk en zo meer en meer je richting in de maatschappij vinden. Als je betrokken bent of wordt bij wat er om je heen gebeurt en mee mag denken en ziet wat er komt van je werk, dan probeer je als vanzelf jouw deel goed af te leveren.

Ontwikkelen

Ieder van ons heeft talenten. Soms ben je ze even kwijt. Soms heb je zo nog niet gevonden. Soms heb je ze wel, maar (h)erken je ze niet. Bij ons is er rust en ruimte om op zoek te gaan. Onder onze begeleiding kan je aan de slag met je talenten. Ieder mens wil leren en vooruit, dat zit in ons allemaal, dat voelt goed.
Het kan ook mooi zijn te ontdekken waar je talent niet ligt. Je ervaart keuzerust.

Werken met de natuur

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het omgaan met de natuur om ons heen. De kippen en varkens eten van het land en wij krijgen er eieren, mest of omgewoelde grond voor terug. Alles wordt zo veel mogelijk hergebruikt en er zijn hoekjes waar weer en wind hun gang kunnen gaan. Onkruid bestaat niet, elk plantje heeft een doel, of vertelt tenminste wat de grond nodig heeft.

Passie en motivatie

Talenten

reeën spotten

Pieter en Dianne van der Bij

Meedoen en meemaken

Neem contact met ons op of kom langs op de Talentboerderij